„WF Z  AWF – AKTYWNY  POWRÓT UCZNIÓW DO SZKOŁY”

Nasza szkoła uczestniczy w tym roku szkolnym w programie „Aktywny powrót do szkoły – WF z AWF”. Patronem programu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz  Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. Jego celem jest walka ze skutkami pandemii koronawirusa poprzez poprawę stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz wsparcie uczniów w powrocie do pełnej sprawności fizycznej po długotrwałym okresie nauki zdalnej. Nauka w domu, przed komputerem i brak bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami spowodowały wiele szkód.

Zajęcia sportowe pozalekcyjne realizowane są dwa razy w tygodniu w wymiarze jednej godziny lekcyjnej. Zajęcia odbywają się już kolejny miesiąc. W ramach zajęć realizowane są różne formy zajęć ruchowych oraz gry o charakterze rekreacyjnym i zabawowym.

Głównym celem zajęć sportowych nie jest przygotowanie dzieci i młodzieży do rywalizacji sportowej a aktywny rozwój uczniów i integracja.

Nauczyciele rozpoczęli zajęcia od oceny kondycji fizycznej uczniów biorących udział w zajęciach w ramach SPORT KLUBÓW. Przeprowadzili pomiary somatyczne oraz testy sprawnościowe uczestników. Będą one podstawą do przygotowania analizy i rekomendacji do dalszych działań zmierzających do poprawy kondycji fizycznej uczniów.

 

Marzena Kosek

Ewa Łepek

Post Author: biblioteka