^Do góry!
 • 1 INFORMACJE
  W dniu 12.12.2018r. (środa) w godz. 16:00 - 17:00 zapraszamy rodziców/ opiekunów prawnych na Drzwi Otwarte. Można się będzie spotkać nie tylko z wychowawcą klasy ale i z wszystkimi nauczycielami uczącymi Państwa dziecko.
 • 2 INFORMACJE
  W dniu 12.12.2018r. (środa) w godz. 16:00 - 17:00 zapraszamy rodziców/ opiekunów prawnych na Drzwi Otwarte. Można się będzie spotkać nie tylko z wychowawcą klasy ale i z wszystkimi nauczycielami uczącymi Państwa dziecko.
 • 3 INFORMACJE
  W dniu 12.12.2018r. (środa) w godz. 16:00 - 17:00 zapraszamy rodziców/ opiekunów prawnych na Drzwi Otwarte. Można się będzie spotkać nie tylko z wychowawcą klasy ale i z wszystkimi nauczycielami uczącymi Państwa dziecko.
 • 4 INFORMACJE
  W dniu 12.12.2018r. (środa) w godz. 16:00 - 17:00 zapraszamy rodziców/ opiekunów prawnych na Drzwi Otwarte. Można się będzie spotkać nie tylko z wychowawcą klasy ale i z wszystkimi nauczycielami uczącymi Państwa dziecko.
 • 5 INFORMACJE
  W dniu 12.12.2018r. (środa) w godz. 16:00 - 17:00 zapraszamy rodziców/ opiekunów prawnych na Drzwi Otwarte. Można się będzie spotkać nie tylko z wychowawcą klasy ale i z wszystkimi nauczycielami uczącymi Państwa dziecko.
HTML

Ćwiczę, uczę się, wygrywam.

Realizacja: maj 2013.r.-trwa                                                                                                                                                                                                                                                               

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele projektu: Kształcenie kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych, zainteresowanie pogłębiania wiedzy chemicznej w odniesieniu do realizacji dalszych etapów edukacyjnych i zawodowych, kształtowanie umiejętności kreatywnego poszukiwania źródeł wiedzy na określony temat, umiejętności angażowania się w pracę zespołową oraz wywiązywania się z powierzonych zadań, podwyższenie samooceny poprzez umiejętności publicznego zaprezentowania swojej pracy.

Czytaj więcej: Ćwiczę, uczę się, wygrywam.

Regionalne Koła Naukowe:

Realizacja: 2012r. / 2013r.

Cel projektu: Projekt polega na przeprowadzeniu cyklu bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych z zakresu fizyki, matematyki, informatyki i astronomii dla uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego. Realizacja zajęć ma na celu zainteresowanie uczniów naukami ścisłymi oraz zachęcenie ich do studiowania nauk ścisłych w przyszłości.

Czytaj więcej: Regionalne Koła Naukowe:

Badania „Dydaktyka literatury języka polskiego…”

Realizacja: październik- listopad 2012r. , styczeń-luty 2013r.

Cel projektu: sprawdzenie, jak w praktyce szkolnej na III etapie edukacyjnym funkcjonuje nowa podstawa programowa z języka polskiego oraz wypracowanie narzędzi dydaktycznych wspierających jej wdrażanie.

Czytaj więcej: Badania „Dydaktyka literatury języka polskiego…”  

Za rękę z Einsteinem

Projekt „Za rękę z Einsteinem – edycja II” jest finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów gimnazjów wiejskich w zakresie kompetencji kluczowych w przedmiotach matematyka, fizyka, chemia i język obcy oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Czytaj więcej: Za rękę z Einsteinem