^Do góry!
 • 1 INFORMACJE
  Zachęcamy do udziału w akcji "PIŁKI ZA PUSZKI" - na boisku szkolnym umieszczony jest pojemnik na puszki, do którego można wrzucać puszki aluminiowe. ZA KAŻDĄ WRZUCONĄ PUSZKĘ SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!
 • 2 INFORMACJE
  Zachęcamy do udziału w akcji "PIŁKI ZA PUSZKI" - na boisku szkolnym umieszczony jest pojemnik na puszki, do którego można wrzucać puszki aluminiowe. ZA KAŻDĄ WRZUCONĄ PUSZKĘ SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!
 • 3 INFORMACJE
  Zachęcamy do udziału w akcji "PIŁKI ZA PUSZKI" - na boisku szkolnym umieszczony jest pojemnik na puszki, do którego można wrzucać puszki aluminiowe. ZA KAŻDĄ WRZUCONĄ PUSZKĘ SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!
 • 4 INFORMACJE
  Zachęcamy do udziału w akcji "PIŁKI ZA PUSZKI" - na boisku szkolnym umieszczony jest pojemnik na puszki, do którego można wrzucać puszki aluminiowe. ZA KAŻDĄ WRZUCONĄ PUSZKĘ SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!
 • 5 INFORMACJE
  Zachęcamy do udziału w akcji "PIŁKI ZA PUSZKI" - na boisku szkolnym umieszczony jest pojemnik na puszki, do którego można wrzucać puszki aluminiowe. ZA KAŻDĄ WRZUCONĄ PUSZKĘ SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!
HTML

Prawo wewnątrzszkolne

STATUT:

Statut Szkoły Podstawowej w Bysławiu

Regulamin Samorządu Uczniowskiego - Szkoła Podstawowa

Regulaminem wycieczek i zajęć poza terenem szkoły

Instrukcja bezpieczeństwa dla opiekuna szkolnej wycieczki autokarowej

Zasady organizacyjno - porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich

Karta samooceny ucznia

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Regulamin

PROGRAM WYCHOWAWCZY - GIMNAZJUM

program wychowawczy

zadania do realizacji założeń programu wychowawczego

PROGRAM WYCHOWAWCZY - SZKOŁA PODSTAWOWA

program wychowawczy

program wychowawczy I-III

obszary aktywności ucznia