^Do góry!
 • 1 Bezpieczne ferie
  Bezpieczne ferie -poczytaj informacje na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl
 • 2 Bezpieczne ferie
  Bezpieczne ferie -poczytaj informacje na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl
 • 3 Bezpieczne ferie
  Bezpieczne ferie -poczytaj informacje na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl
 • 4 Bezpieczne ferie
  Bezpieczne ferie -poczytaj informacje na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl
 • 5 Bezpieczne ferie
  Bezpieczne ferie -poczytaj informacje na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl
HTML

Prawo wewnątrzszkolne

STATUT:

Statut Szkoły Podstawowej w Bysławiu

Regulamin Samorządu Uczniowskiego - Szkoła Podstawowa

Regulaminem wycieczek i zajęć poza terenem szkoły

Instrukcja bezpieczeństwa dla opiekuna szkolnej wycieczki autokarowej

Zasady organizacyjno - porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich

Karta samooceny ucznia

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Regulamin

PROGRAM WYCHOWAWCZY - GIMNAZJUM

program wychowawczy

zadania do realizacji założeń programu wychowawczego

PROGRAM WYCHOWAWCZY - SZKOŁA PODSTAWOWA

program wychowawczy

program wychowawczy I-III

obszary aktywności ucznia