^Do góry!
 • 1 Przerwa Świąteczna
  od 23.12.2019 do 06.01.2020r.
 • 2 Przerwa Świąteczna
  od 23.12.2019 do 06.01.2020r.
 • 3 Informacja
  od 23.12.2019 do 06.01.2020r.
 • 4 Przerwa Świąteczna
  od 23.12.2019 do 06.01.2020r.
 • 5 Przerwa Świąteczna
  od 23.12.2019 do 06.01.2020r.
HTML

Koncepcja pracy szkoły

 

Nie obowiązkiem pomagać mnie,

Ale ja mam obowiązek troszczyć się

O świat, o człowieka”.

 

                           Janusz Korczak

 

Plan Pracy Zespołu Szkół w Bysławiu

koncepcja pracy szkoły

w roku szkolnym 2013/2014.

 

          Dobra szkoła – to taka, w której panuje ciepła, życzliwa atmosfera. Przyjazna nie tylko uczniom, ale i nauczycielom, skupiająca otwartych, aktywnych ludzi. Tylko w szkole twórczej, rozwijającej się, każdy- uczeń, pracownik, rodzic – może znaleźć swoje miejsce.                  

       Roczny Plan Pracy Szkoły:

 • daje możliwość skutecznej realizacji wizji szkoły
 • zaspokaja ambicje pracowników
 • ułatwia planowanie bazy materialnej
 • wpływa na organizację pracy
 • umożliwia rozłożenie ciężaru zadań i zaangażowanie wszystkich podmiotów
 • przyczynia się do podnoszenia wyników dydaktyczno-wychowawczych oraz poprawy jakości pracy szkoły
 • nauczycielom pomaga w przygotowaniu własnego planu rozwoju zawodowego
 • zapewnia systematyczność w realizacji zadań
 • daje uczniom i rodzicom  możliwość twórczego angażowania się w życie szkoły.

 

      Zespół Szkół w Bysławiu stara się zapewnić uczniom nie tylko należytą opiekę i wykształcenie. Organizowane są uroczystości i imprezy, dzieci często wyjeżdżają na wycieczki, dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny, prowadzi hospitacje, ocenia nauczycieli. Odbywają się rady pedagogiczne, w tym szkoleniowe i stała współpraca z rodzicami i innymi instytucjami środowiskowymi. Ważną rolę odgrywa promocja szkoły oraz dbałość o dobry wynik ze sprawdzianu zewnętrznego dla szóstoklasistów i egzaminu zewnętrznego dla III klas gimnazjum oraz wysokie noty z badań kompetencji. Nauczyciele i wychowawcy dbają o potrzeby uczniów z dysfunkcjami, mającymi kłopoty z przyswajaniem wiedzy, nie zapominają przy tym o rozwijaniu talentów uczniów zdolnych. Pomagają im w tym pedagog szkolny i logopeda.

 

     W roku szkolnym 2013/2014 działania szkoły zostały tak zaplanowane, aby w jak najszerszym stopniu zrealizować:

 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej
 • Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014
 • Plan nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014

I Priorytety pracy szkoły

 

Potwierdzenie  realizacji priorytetów:

 

Jak udowodnić?,

Jak zmierzyć?,

Jak wykazać spełnienie wymagania?

….

 

II Organizacja pracy

Liczba oddziałów w roku szkolnym i przydział wychowawstw:

 

Lp.

klasa

Imię i nazwisko wychowawcy

szkoła podstawowa

  1

1a

Beata Kończyk

  2

1b

Iwona Pękała

  3

2a

Hanna Urban

  4

2b

Ewa Łepek

  5

3a

Agnieszka Kujawa

  6

3b

Iwona Pik

  7

4a

Lilla Walczak

  8

4b

Monika Bień-Skorupska

  9

5a

Marzena Kosek

 10

5b

Anna Muntowska

11

6a

Katarzyna Mrozik

12

6b

Piotr Kapka

gimnazjum

13

1a

Iwona Skorupa

14

1b

Mariola Gabrych

15

2a

Krzysztof ostrowicki

16

2b

Gabriela Gajewska

17

3a

Anna Grzymska

18

3b

Jacek Janiak

 

III Kalendarz roku szkolnego

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2013r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

22-31 grudnia 2013r.

3

Ferie zimowe

03.02-15 luty 2014r.

4

Rekolekcje Wielkopostne

do uzgodnienia

5

Wiosenna przerwa świąteczna

17.04-22.04 2014r.

6

Sprawdzian klas VI

01 kwiecień 2014r.

7

Egzamin kl. III gimnazjum

23, 24, 25 kwiecień 2014r.

8

Dodatkowe dni wolne od zajęć

Wykaz - opinia

9

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (Święta Kościelne i Państwowe)

1 listopad 2013r.(piątek)

1 maj 2014r.

10

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

27 czerwiec 2014r.

11

Ferie letnie

28 czerwca-31 sierpnia 2014r.

 

 

IV Godziny pracy biblioteki

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Biblioteka

7:00-14:40

7:00-12:00

7:00-14:40

7:00-14:40

7:00-13:50

 

V Godziny pracy pedagoga

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Pedagog

7:30-14:30

7:30-14:30

7:30-14:30

7:30-14:30

7:30-14:30

 

VI Godziny pracy pielęgniarki  w szkole

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Pielęgniarka

(J. Śliwińska)

---

10:00-14:10

---

---

---

 

VII Godziny pracy świetlicy i świetlicy profilaktyczno-wychowawczej

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

świetlica

7:00-7:25

7:00-7:25

7:00-7:25

7:00-7:25

7:00-7:25

11:20-14:40

11:20-14:40

11:20-14:40

11:20-14:40

11:20-13:55

Kierownik świetlicy - Hanna Ostrowicka

świetlica profilaktyczno-wychowawcza

11:00-13:00

11:00-13:00

11:00-13:00

11:00-13:00

11:00-13:00

 

 

VIII Uroczystości i wydarzenia szkolne

HARMONOGRAM

uroczystości szkolnych w roku szk. 2013/2014

 • zachęcam aby prowadzącymi-konferansjerami byli uczniowie
  • w gimnazjum część działań może być zrealizowana jako projekt edukacyjny

 

zgodnie z propozycjami zespołów nauczycielskich

Lp.

Uroczystość

Termin

Forma
przedstawienie/gazetka/plakat/spotkanie/akcja itp.

Odpowiedzialni
współodpowiedzialni

Uwagi

 1.  

Spotkania w klasie na godzinie wychowawczej

IX

Dzień Chłopca

A. Muntowska, uczennice

 

 

Dzień Papieski

X 2013

Gazetka, wystawa w kościele

Katechetki: R. Szefler, H. Pilarska, M. Juraszewska

 

 

Październik- Międz. Miesiąc Bibliotek Szkolnych- poświęcony Tuwimowi

październik

Gazetki- korytarz, biblioteka, plakaty

Z. Jaszkowska

 

 

„Czytamy wiersze Tuwima”

 Październik

1 godz.

Głośne czytanie przez nauczyciela 3 wierszy Tuwima

Z. Jaszkowska, wychowawcy, poloniści

 

 

„Wszystkich Świętych”

31.10.2013r.

Przedstawienie I spotkanie

Izabela Kolęga, Małgorzata Juraszewska, kółko teatralne

 

 

Ślubowanie

 

 

B. Kończyk, I. Pękała

 

 

Pasowanie na Gimnazjalistę

X- XI

Uroczystość szkolna

M. Gabrych      I. Skorupa

 

 

11 listopada

XI

Oprawa muzyczna    Apel

J. Janiak     H.Pilarska

 

 

Andrzejki

XI 2013

Spotkanie, gazetka

R. Szefler(współodpowiedzialna)

 

 

Andrzejki

29 XI

 

I. Pik, H. Urban

 

 

Apel- Światowy Dzień Walki z AIDS

29.12.2013

Gazetka, apel

SU, H. Ostrowicka

 

 

Jasełka

20.12.2013r.

Przedstawienie

Izabela Kotlęga, Małgorzata Juraszewska, kółko teatralne

 

 

Jasełka

XII

Oprawa muzyczna

J.Janiak

 

 

Spotkania na godzinie wychowawczej

XII

Spotkanie przedświąteczne

A. Muntowska, uczniowie

 

 

Happening świąteczny „Wigilia wieczór cudów… Wesołych Świąt”

XII

Prezentacja multimedialna, krzyżówki, rebusy, prace malarskie przy sztalugach

L. Walczak

 

 

Kiermasz świąteczny

XII

Prace świąteczne

L. Walczak

 

 

Przedstawienie Bożonarodzeniowe

         XII

Przedstawienie

I. Hoppe

 

 

Bal karnawałowy

 

 

A. Kujawa, E. Łepek

 

 

Dzień Wiosny, Zakątki Świata, Cuda Natury, UNESCO

III

Prezentacja multimedialna

K. Ostrowicki

 

 

Święto liczby „PI”

 

Gazetka

M. Gabrych

 

 

Dzień Wiosny

21 III. 2014

 

H. Urban, I. Pik

 

 

Spotkania w klasie na godzinie wychowawczej

III

Dzień kobiet

A. Muntowska, uczniowie

 

 

Dzień Ziemi (I-III)

 

 

E. Łepek, A. Kujawa

 

 

Święta Wielkanocne

IV 2014

Przedstawienie

M. Juraszewska

 

 

Happening świąteczny

IV

Prezentacja, prace w grupach

L. Walczak

 

 

Dzień Ziemi

IV 2014

Gazetka i apel

G. Gajewska

 

 

Szkolne obchody Dnia Ziemi

IV 2014

Prezentacja multimedialna dotycząca Dnia Ziemi

I. Skorupa, K. Mrozik

 

 

Pasowanie uczniów klas I na czytelnika

maj

spotkanie w bibliotece

Z. Jaszkowska

 

 

Dzień Flagi

IV/V

Akcja

H. Pilarska

 

 

Święto Konstytucji 3 Maja

IV/V

Oprawa muzyczna

Apel

J. Janiak

H.Pilarska

 

 

Dzień Dziecka

30.VI. 2014

 

I. Pękała, B. Kończyk

 

 

Dzień Dziecka- Dzień Sportu

V-VI

Konkurencje sportowe

Nauczyciele w-f, pozostali nauczyciele

 

 

Zakończenie roku szkolnego klas VI

VI

Uroczysty apel

P. Kapka, K. Mrozik

 

 

Zakończenie roku szkol. Dla absolwentów Gim.

29.VI. 2014

Uroczystość szkolna, przedstawienie w wykonaniu absolwentów

A. Grzymska

 

 

Wszystkie uroczystości, imprezy klasowe, zgodnie z planem wychowawczym

Cały rok

IX- VI

W zależności od imprezy

K. Ostrowicki

 

 

Akcja „ Nie pal przy mnie proszę”

Cały rok

Godzina wychowawcza

H. Ostrowicka

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkursy, zawody, turnieje 2013/2014

 

Lp.

Temat

Termin

Organizator

Konkurs pięknego czytania w językach angielskim i niemieckim

IX 2013

M. Bień-Skorupska

P. Kapka

 

Szkolny konkurs geograficzny (LIBRUSS)

 

I. Skorupa

 

Konkursy profilaktyczne w grupach wiekowych

 

H. Ostrowicka

 

Zbiórka nakrętek, puszek

20 IX- IV

A. Kujawa, E. Łepek

 

Europejski Dzień Języków

IX 2013

M. Bień- Skorupska, P. Kapka

 

Europejski Dzień Języków Obcych

24. IX. 2013

A. Grzymska

 

Inne konkursy wg kalendarza propozycji na rok 2013/2014- do wyboru

 

 

 

Konkursy związane z prowadzeniem  SKO

 

 

Cały rok

R. Szefler

 

 

Konkurs kuratoryjny- FIZYKA

X-XI

K. Ostrowicki

 

Tenis stołowy w klasach, szkolny

X-II

Nauczyciele w-f

 

Konkurs plastyczny „ Wiersze Tuwima pędzlem malowane”

Do 15 października

Z. Jaszkowska

 

Konkurs plastyczny „Wśród bohaterów wierszy Tuwima”

X

Z. Jaszkowska, wychowawcy

 

Konkurs wiedzy przyrodniczej (szkolny)

XI 2013

G. Gajewska

 

Konkurs przedmiotowy z j. angielskiego- pod patronatem KO w Bydgoszczy

XI. 2013

A. Grzymska

 

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej SP

23 XI- 30 XI

Z. Walczak

 

„Znam swoje prawa”- konkurs o prawach dziecka

 

 

XI 2013

M. Bień-Skorupska

 

 

Konkurs Prawa człowieka

XII

H. Pilarska

 

Dzień dla klimatu w Mojej Gminie Lubiewo

XII

K. Mrozik, I. Skorupa

 

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej

7 XII- 14 XII

Z. Walczak

 

Szachy Mistrzostwa Szkoły

XII

Z. Walczak

 

Liga zadaniowa

XII

M. Gabrych

ZS Gostycyn

 

Konkurs Matematyczny

XII

M. Gabrych

 

Tenis stołowy- Mistrzostwa Szkoły dziewcząt, chłopców w kat. SP i G

I-III

Z. Walczak, M. Kosek, A. Muntowska

 

Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym dziew.i chł. w kat. SP i G

II-III

M. Kosek, Z. Walczak, A. Muntowska

 

Gminny Turniej BRD

II

K. Mrozik, I. Skorupa

 

Konkurs- quiz chemiczny (szkolny)

III 2013

G. Gajewska

 

Turniej ministrantów

III 2014

R. Szefler (współorganizator)

 

Konkurs historyczny pt. „ Krzyżacy na ziemiach polskich”

III  2014

H. Pilarska

 

Prezentacje multimedialne

III-IV

Nauczyciele biologii i informatyki:

K. Ostrowicki, G. Gajewska

 

Kangur

III. 2014

M. Gabrych

 

Ekologiczny Turniej klas I-III

 

A. Kujawa, E. Łepek

 

Konkurs poezji Maryjnej

 

IV-V 2014

Katechetki: R. Szefler,

M. Juraszewska, H. Pilarska

 

„ Razem w UE”- etap szkolny

IV-V 2014

H. Pilarska

 

Szkolne obchody Dnia Ziemi (IV-VI konkursy)

IV 2014

K. Mrozik, I. Skorupa

 

IX Międzyszkolny Konkurs Językowy Bysław 2014

V.2014

M. Bień-Skorupska    P. Kapka, A. Grzymska

 

Konkurs o tytuł „ Najlepszego Matematyka Roku 2013/2014”

V 2014

M. Gabrych

 

Konkurs czytelniczy „ Znam wiersze J. Tuwima”- 2 etapy

V 2014

Z. Jaszkowska

 

Mistrzostwa Szkoły w Piłce Ręcznej Gimnazjum Dziewczęta

 

V/VI 2014

 

Nauczyciele w-f: M. Kosek, Z. Walczak, A. Muntowska

 

 

Mistrzostwa Szkoły w Piłce Nożnej Szkoła podstawowa Chłopcy

V/VI 2014

 

 

Dwa ognie- szkolne Szkoła Podstawowa Dziewczęta

V/VI 2014

 

 

Piłka nożna- szkolne Gimnazjum Chłopcy

V/VI 2014

 

 

Konkurs ortograficzny dla gimnazjum „O pióro sekretarza”

V/VI  2014

M. Gracz, I. Hoppe

 

Bilard- odmiana „9-ć” bil- szkolne Gimnazjum

VI 2014

A. Muntowska

 

Bilard- odmiana „8-m” bil- szkolna Gimnazjum

VI 2014

A. Muntowska

 

Turniej klas

Cały rok

podsumowanie

R. Szefler

 

Szkolny konkurs recytatorski

 

B. Kończyk, I. Pękała

 

Zgodnie z propozycjami (wybór)

Cały rok

L. Walczak

 

 

 

 

Imprezy, akcje, spotkania, wycieczki itp. 2013/2014

Lp.

Temat

Termin

Organizator

 

Zbiórka żywności

 

X 2013

XI 2013

R. Szefler, Bank żywności w Chojnicach

 

Wycieczka do Biskupina

IX 2013

H. Pilarska, L. Walczak

 

Akcje profilaktyczne „Moje życie w moich rękach”

IX 2013

G. Gajewska

 

Akcja zbierania płyt CD

IX-VI

K. Ostrowicki

 

Akcja zbierania baterii

IX-VI

K.Ostrowicki

 

Zamień puszki na pieniądze

IX- V

K. Mrozik

 

Marsz 34 „ Pułku Piechoty”

IX 2013

M. Gabrych, I. Skorupa

 

Sprzątanie świata

20 IX

E. Łepek, A. Kujawa

 

Sprzątanie świata

20 IX

K. Mrozik

 

Akcja zbierania książek do biblioteki „Pozostaw po sobie ślad w bibliotece- podaruj książkę”

X 2013-V 2014

Z. Jaszkowska

 

„Magiczny czar książek”- akcja czytania książek uczniom świetlicy (Cała Polska czyta dzieciom)

X 2013- V 2014

Z. Jaszkowska

 

Wyjazd na EURO- WEEK do Bystrzycy Kłodzkiej

X. 2013

A. Grzymska

 

Dzień Nauczyciela- program artystyczny

X 2013

J.Janiak, SU

 

Wyjazd do kina

X

H. Urban

 

 

Święto Kotylionu

XI.2013

M. Bień-Skorupska

 

Kiermasz ozdób świątecznych

XII

R. Szefler (współpraca)

 

Wystawa szopek bożonarodzeniowych

XII 2013-I 2014

M. Juraszewska, R. Szefler, H. Pilarska

 

Przyjaciele szkoły- program artystyczny

I  2014

J. Janiak, SU

 

Żywa lekcja historii

II 2014

M. Bień-Skorupska

 

Wyjazd do kina do Bydgoszczy lub na kręgielnię do Tucholi

II 2014

M. Kosek

 

Wyjazd do Górnej Grupy- Księża Werbiści

 

V

M. Juraszewska

 

Wycieczka klasowa

V

K. Mrozik

 

Wycieczka klasowa

V-VI

Wychowawcy klas I-III

 

Wycieczka w Pieniny

V.2014

K. Ostrowicki, G. Gajewska,

A. Grzymska, J. Janiak

 

Festyn sportowo- rekreacyjny pod hasłem „ Żyj zdrowo na sportowo”

30. V. 2014

M. Kosek, Z. Walczak, A. Muntowska

 

Wycieczka szkolna

05.2014

M. Bień-Skorupska

 

Wycieczka klasowa(kino lub basen)

V-VI. 2014

K.Ostrowicki

 

Wycieczka rowerowa po Borach Tucholskich

VI. 2014

A. Grzymska

 

Wycieczka klasowa

VI

P. Kapka, K. Mrozik

 

Wycieczka klasowa

VI

M. Kosek

 

Wycieczka Edukacyjna

VI 2014

M. Gabrych, I. Skorupa

 

Opieka w czasie wycieczek

-

H. Ostrowicka

 

 

 

 

 

Inne działania  2013/2014

 

Lp.

Temat

Termin

Organizator

1.

Dzień Chłopca

Wigilia klasowa

Dzień kobiet

Dzień Matki

IX

XII

III

V

Wszystkie wychowawczynie klas I-III

2.

Gazetka na korytarzu (parter)

IX- VI

Wychowawcy kl. I-III

3.

Wystawa książek J. Tuwima (czytelnia)

X

Z. Jaszkowska

4.

Zbiórka pieniężna na UNICEF

XI 2013

M. Bień- Skorupska

5.

Inscenizacja sztuki teatralnej w j. angielskim

IV 2014

A. Grzymska

6.

Wystawa „ Motyw książki w malarstwie” (czytelnia)

 

V 2014

Z. Jaszkowska

7.

Kiermasz podręczników używanych

06.2014

M. Bień-Skorupska

 

Wycieczka rowerowa po Borach Tucholskich

VI 2014

I. Skorupa

A. Grzymska

8.

Pomoc przy organizacji, utrzymaniu porządku wszelkich imprez szkolnych

Cały rok

K.Ostrowicki

9.

Gazetki tematyczne i okolicznościowe w zależności od potrzeb (korytarz, biblioteka)

Cały rok

Z. Jaszkowska

10.

Wyjazdy na Marsze na Orientacje

Cały rok

I. Skorupa

11.

Współpraca z SU

-

H. Ostrowicka

12.

Spotkanie „Przyjaciół Szkoły”

Styczeń/luty 2014

R. Chmara

13.

Apel- 75.rocznica wybuch II wojny światowej -  KLONOWO

01.09.2014r

R. Chmara

 

 

 

 

 

IX System oceniania w szkole

 • daty klasyfikacyjnych rad pedagogicznych
 • terminy egzaminów klasyfikacyjnych i egzaminów poprawkowych - zgodnie z WSO
 • terminy wystawiania ocen/projektów ocen - zgodnie z WSO
 • terminy informowania rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną - zgodnie z WSO
 • terminarz i zadania dotyczące egzaminów zewnętrznych ( zgodnie z kalendarzem CKE)

 

 

TERMINARZ POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Lp.

Termin

Forma

Treść

1.

29.08.2013 (czwartek)

Rada pedagogiczna

Przedstawienie m.in. przydziału obowiązków,.

3.

16.09.2013 (poniedziałek)

Rada pedagogiczna

Przedstawienie m. in. Planu nadzoru pedagogicznego, propozycje rad szkoleniowych, opracowanie kalendarza imprez i uroczystości szkolnych

4.

24.10.2012 (czwartek)

Rada pedagogiczna

Analiza wyników: sprawdzian i egzamin zewnętrzny; sprawdziany zewnętrzne pozostałych klas

 

Listopad  2013

Rada szkoleniowa

Szkolenie nt.:   platforma edukacyjna                    

5.

29.01.2014 (środa)

Rada klasyfikacyjna

Klasyfikacja za I semestr roku szkolnego 2013/2014, przedstawienie sprawozdań

6.

28.04.2014 (poniedziałek)

Rada pedagogiczna (śródroczna)

przedstawienie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2014/2015

7.

18.06.2014 (czwartek)

Rada klasyfikacyjna

Klasyfikacja za rok szkolny 2012/2013, przedstawienie sprawozdań.

8.

27 czerwiec 2014

Rada pedagogiczna (analityczna)

Przedstawienie m. in. informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014.

9.

Sierpień 2014

Rada pedagogiczna

Przedstawienie m.in. przydziału obowiązków na rok szkolny 2014/2015

 

       TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Lp.

Termin

Treść

 1.

23.09.2013r.

(poniedziałek)

Ogólne zebranie rodziców. Spotkanie klasowe z wychowawcą – m. in.: wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy.

 2.

18-22.11.2013

Spotkanie klasowe z wychowawcą - przedstawienie informacji o uczniach.

 3.

……….01.2014

Konsultacje indywidualne z wychowawcą- m.in.: poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I semestr oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi z zachowania.

 4.

30.01.2014r. (czwartek)

Ogólne zebranie rodziców. Spotkanie klasowe z wychowawcą-poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I sem. roku szk. 2013/2014

 5.

5-9.05.2014

Spotkanie klasowe z wychowawcą -przedstawienie informacji o uczniach

 6.

……….06.2014

Konsultacje indywidualne z wychowawcą-poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen końcoworocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania.

 7.

26 czerwiec 2014

Spotkanie dyrekcji szkoły z Radą Rodziców-podsumowanie pracy szkoły oraz podsumowanie działalności Rady Rodziców roku szkolnym 2013/2014.

 

 •  Wypoczynek letni:
  • Wilkowice???
  • Pustynia???
  • Inne ??? ….

 

X Zadania związane z polityką kadrową

 

 • Terminy zawierania umów o pracę z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły:

-ostatni tydzień sierpnia 2014r.

 • Rozmowy z pracownikami, decyzje o ich dalszym zatrudnieniu lub zwolnieniu, konsultacje ze związkami zawodowymi:

-od marca do maja 2014

 

XI Działania związane z awansem zawodowym

 • Trwające staże:

n-l mianowany – K. Mrozik

n-l dyplomowany  –A. Kujawa,  J. Deja, M. Bień-Skorupska

 • Opiekunowie stażu nauczyciela  stażysty:

Iwona Skorupa  – K. Mrozik (n-l  kontraktowy)

 • Składanie sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego:

31.05. zakończenie stażu

30 dni od zakończenia stażu

 • Przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego przez opiekuna stażu:

31.05. zakończenie stażu

14 dni od zakończenia stażu

 • Wystawianie oceny dorobku zawodowego awansujących:

21 dni od złożenia sprawozdania

 • Składanie wniosków o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne:

do końca czerwca

    do końca października

 

XII Działania dotyczące bezpieczeństwa i właściwych warunków nauki i pracy

 

 • Badania okresowe:

wg potrzeb pracowników

 • Przegląd szkoły pod względem bezpieczeństwa:

sierpień 2014r.

 • Próbny alarm ewakuacyjny (p. poż): wrzesień/październik 2013r.
 • Szkolenia pracowników z BHP:

wg potrzeb pracowników 

 • Sprawdzenie stanu pomocy dydaktycznych, czy są bezpieczne i czy spełniają wymagane normy:

październik 2013

 

XIII Terminy przygotowania sprawozdań, raportów i informacji

 • Raport ze sprawdzianów: październik 2013
 • Analizy wewnętrznych sprawdzianów ( wg harmonogramu nadzoru)
 • Termin tworzenia nadzoru:

-pedagogicznego –wrzesień 2013r.

- informacji o realizacji planu –styczeń/czerwiec/sierpień 2014r.

 • Sprawozdanie z planu doskonalenia nauczycieli i zaplanowanie działania na kolejne lata:

-zaplanowanie – wrzesień/październik 2013r.

-sprawozdanie – czerwiec 2014r.

 

 

XIV Promocja szkoły

 

 • Zadania związane z promocją:

-prowadzenie strony internetowej ( na bieżąco) – zsbyslaw.lubiewo.pl

Umieszczanie informacji na stronie: www.lubiewo.pl

-przekazywanie informacji do lokalnych mediów

-…………….

 

 

 

 

 

 

Plan opracowali: dyrektor, zespoły nauczycielskie, samorządy uczniowskie

 

v  Rada Pedagogiczna zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w niniejszym planie

v  Plan Pracy Szkoły zatwierdzono w dniu 16.09.2013r.

v  Roczny Plan Pracy Szkoły wprowadza się do realizacji od września i obowiązywał będzie do dnia 31.08.2014r.