^Do góry!
 • 1 INFORMACJE
  Szanowni Rodzice, zapraszamy na spotkanie rodziców w Szkole Podstawowej w Bysławiu (korytarz II piętro), które odbędzie się 26.09.2018r (środa) o godz.16.00. Po zebraniu ogólnym spotkania z wychowawcami klas w poszczególnych salach.
 • 2 INFORMACJA DLA UCZNIÓW Z POCZTÓW SZTANDAROWYCH:
  Szanowni Rodzice, zapraszamy na spotkanie rodziców w Szkole Podstawowej w Bysławiu (korytarz II piętro), które odbędzie się 26.09.2018r (środa) o godz.16.00. Po zebraniu ogólnym spotkania z wychowawcami klas w poszczególnych salach.
 • 3 INFORMACJE
  Szanowni Rodzice, zapraszamy na spotkanie rodziców w Szkole Podstawowej w Bysławiu (korytarz II piętro), które odbędzie się 26.09.2018r (środa) o godz.16.00. Po zebraniu ogólnym spotkania z wychowawcami klas w poszczególnych salach.
 • 4 INFORMACJA DLA UCZNIÓW Z POCZTÓW SZTANDAROWYCH:
  Szanowni Rodzice, zapraszamy na spotkanie rodziców w Szkole Podstawowej w Bysławiu (korytarz II piętro), które odbędzie się 26.09.2018r (środa) o godz.16.00. Po zebraniu ogólnym spotkania z wychowawcami klas w poszczególnych salach.
 • 5 INFORMACJE
  Szanowni Rodzice, zapraszamy na spotkanie rodziców w Szkole Podstawowej w Bysławiu (korytarz II piętro), które odbędzie się 26.09.2018r (środa) o godz.16.00. Po zebraniu ogólnym spotkania z wychowawcami klas w poszczególnych salach.
HTML

Konkurs w Szkole w Bysławiu na językach

9 maja w naszej szkole, odbył się po raz trzynasty Powiatowy Konkurs Językowy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu tucholskiego. Do konkursu zgłosiło się 53 uczniów z 8 szkół. Konkurs od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem zarówno uczniów, jak i nauczycieli. W bieżącym roku uczniowie zmagali się zarówno z zadaniami językowymi jak i znajomością Irlandii oraz Lichtensteinu.

Czytaj więcej: Konkurs w Szkole w Bysławiu na językach

INFORMACJA - WAŻNE!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Bysławiu informuje, że zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 05.10.2010 (Dz.U.Nr186, poz.1245 z 2010r.) zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego 30.04.2018r.(poniedziałek), 2.05.2018r. (środa) oraz 4.05.2018r.(piątek)  są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (na podst.§5 pkt 2 ppkt 3).

Autobusy w tych dniach nie będą dowoziły uczniów do szkoły, nie będzie czynna również stołówka szkolna.

 Zgodnie z § 6a w/w rozporządzenia  w szkole zorganizowane będą zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów, których rodzice nie mają  możliwości zapewnienia opieki.

 

Wielkanoc 2018

Dnia 27 marca 2018r. tradycyjnie odwiedziliśmy Dom Pomocy Społecznej w Wysokiej z przedstawieniem Wielkanocnym i życzeniami świątecznymi. Uśmiech na twarzach pensjonariuszy DPS jest najlepszą nagrodą dla uczniów za cały trud, który włożyli w przygotowanie, w bardzo krótkim czasie, pięknego spektaklu o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa.

Czytaj więcej: Wielkanoc 2018