^Do góry!
 • 1 Informacja
  Bezpieczne Wakacje 2019 https://bezpiecznewakacje.pl/
 • 2 Informacja
  Bezpieczne Wakacje 2019 https://bezpiecznewakacje.pl/
 • 3 Informacja
  Bezpieczne Wakacje 2019 https://bezpiecznewakacje.pl/
 • 4 Informacja
  Bezpieczne Wakacje 2019 https://bezpiecznewakacje.pl/
 • 5 Informacja
  Bezpieczne Wakacje 2019 https://bezpiecznewakacje.pl/
HTML

"Nie ma dzieci - są ludzie" - Rok Janusza Korczaka

17 kwietnia 2012r. 15 uczniów kl. II gimnazjum wraz z opiekunem p. Hanną Ostrowicką brało udział w konferencji z cyklu "Nie ma dzieci - są ludzie" zorganizowanej przez Rzecznika Praw Dziecka w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka.

 Wśród gości spotkania byli m.in. Poseł na Sejm RP – p. Teresa Piotrowska, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego – p. dr Jan Orgelbrand, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, - p. Ewa Mes, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty – p. Anna Łukaszewska, Przewodnicząca Sejmiku Województwa – p.  Dorota Jakuta, Wiceprezydent Bydgoszczy – p. Jan Szopiński, p. prof. Barbara Smolińska-Theiss z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, sędzia – p. Anna Maria Wesołowska z Rady ds. Pokrzywdzonych przy Ministrze Sprawiedliwości, Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy p. dr hab. inż. Antoni Bukaluk oraz p. Jakub Śpiewak - Prezes Fundacji Kidprotect.pl.